Jules Dock Composites

Vanuit de groeiende vraag naar ontwikkeling en productie van composiet producten, betaalbare prototypes en schaalmodellen voor de maritieme sector is Jules Dock Composites ontstaan. Samen met bedrijven uit de groot maritieme sector en industrie pioniert Jules Dock Composites in omgevingen waarin composiet nog nauwelijks gebruikt wordt. Inmiddels worden ook vanuit andere markten complexe vraagstukken uitgewerkt voor bijvoorbeeld de infrastructurele sector, wind industrie, onbemande vlieg/vaartuigen en mobiliteit.

Producten, vervaardigd door Jules Dock Composites,  zijn vaak gekenmerkt door extremen; grote objecten, hoge gewichten, verscheidenheid van milieus, onderwater tot grote diepte, hoge veiligheidseisen, brandbestendigheid en explosie/impactbestendigheid.  Jules Dock Composites is met haar dienstverlening in staat een zo volledig mogelijk pakket aan te bieden om aan deze eisen te voldoen.

Jules Dock Composites ondersteunt in onderzoek, engineering en geeft advies.  Daarnaast beschikt Jules Dock Composites over een volwaardige productiefaciliteit. Voor deelprocessen worden moderne bewerkingstechnieken zoals een CNC-freesmachines en robotarmen ingezet. Ervaren productiemedewerkers met kennis van verschillende productietechnieken voeren de werkzaamheden uit waarmee een hoge betrouwbaarheid van het proces behaald wordt.

De groeiende vraag naar CNC gestuurde freesbewerkingen heeft geresulteerd in een aparte bedrijfsafdeling binnen Jules Dock. Als verlengstuk van de composiet afdeling zijn de freesactiviteiten begin 2016 uitgebreid middels de overname van een freesbedrijf, welke als aparte entiteit Jules Dock Shaping op de markt is gebracht. Binnen deze afdeling worden alle facetten voor plug- en malbouw uitgevoerd.

Naar Jules Dock Shaping

Productontwikkeling

Vanuit de groeiende vraag naar ontwikkeling en productie van composiet producten, betaalbare prototypes en schaalmodellen voor de maritieme sector is Jules Dock Composites ontstaan. Samen met bedrijven uit de groot maritieme sector en industrie pioniert Jules Dock Composites in omgevingen waarin composiet nog nauwelijks gebruikt wordt.

Producten, vervaardigd door Jules Dock Composites,  zijn vaak gekenmerkt door extremen; grote objecten, hoge gewichten, verscheidenheid van milieus, onderwater tot grote diepte, hoge veiligheidseisen, brandbestendigheid en explosie/impactbestendigheid.  Jules Dock Composites is met haar dienstverlening in staat een zo volledig mogelijk pakket aan te bieden om aan deze eisen te voldoen.

Om te komen tot de werkelijke productie van een composiet product gaat er vaak een ontwikkelingsfase aan vooraf. Hierin zijn de volgende diensten opgenomen.

Prototyping

Binnen het traject van de ontwikkeling van een nieuw product vindt vaak een prototypefase plaats. Hierin wordt bijvoorbeeld de produceerbaarheid van een product getest, of wordt een product getest op de omstandigheden waarin het uiteindelijk gebruikt wordt. Dit kan in een testomgeving zijn, maar ook in de praktijk.

Productie

Jules Dock Composites ondersteunt in onderzoek, engineering en geeft advies.  Daarnaast beschikt Jules Dock Composites over een volwaardige productiefaciliteit. Voor deelprocessen worden moderne bewerkingstechnieken zoals een CNC-freesmachines en robotarmen ingezet. Ervaren productiemedewerkers met kennis van verschillende productietechnieken voeren de werkzaamheden uit waarmee een hoge betrouwbaarheid van het proces behaald wordt.

Jules Dock

Jules Dock bestaat uit de afdelingen Innovation, Composites, Development en Shaping. Jules Dock is een innovatief en veelzijdig bedrijf gevestigd te Rotterdam. De verschillende Jules Dock-ondernemingen houden zich bezig met uitdagende projecten waarbij bedrijven uit de maritieme sector vaak opdrachtgever zijn. Met een multidisciplinair team weten we vraagstukken op een integrale manier van oplossingen te voorzien en kunnen we bij verschillende fases van het innovatieproject ondersteuning bieden. Meer informatie over Jules Dock en de verschillende bedrijfsonderdelen is terug te vinden op de algemene website