Praktijktesten

Naast het testen van een product binnen een gecontroleerde omgeving is een praktijktest vaak een essentieel onderdeel bij de ontwikkeling van een product. Een prototype wordt in de werkelijke omgeving gebruikt waarin computersimulaties worden geverifieerd. Bijvoorbeeld voor het testen van de flexibiliteit, sterkte, impactbestendigheid of levensduur. Eventuele afwijkingen in een product worden getest en in kaart gebracht. Jules Dock Composites zal hierbij altijd zoeken naar de meest effectieve manier om de eigenschappen van een materiaal te testen/verifiëren.

Praktijktesten vinden ook vaak plaats voor het verzamelen van bewijslast voor certificerende instanties. Hierbij valt te denken aan gewichtsproeven of een destructieve test. Wanneer benodigd worden proefstukken uitgerust met meetapparatuur.

Niet-destructief onderzoek (NDO) kan worden uitgevoerd om een indruk te verkrijgen van de kwaliteit van een object zonder dit te beschadigen. Destructieve tests worden uitgevoerd om het moment van bezwijking van een product in kaart te brengen.