Constructieberekening

Composiet producten worden voor zeer uiteenlopende doelstellingen gebruikt. Voor elke toepassing gelden andere eisen voor wat betreft stijfheid en sterkte van het materiaal. Aan de hand van een 3D ontwerp worden constructieberekeningen uitgevoerd om de stijfheid en sterkte van het object te bepalen. Een vooraf opgesteld eisenpakket staat hierin centraal.